ทดลองใช้งานได้ฟรี 30 วัน

Download

แพ็คเกจไหน เหมาะสำหรับคุณ

คุณลักษณะของ BricsCAD

มี Ribbon และ Function คล้ายกับ AutoCAD LT ทำให้ปรับตัวและเข้าใจได้ง่าย

AutoCAD LT

BricsCAD

มีเครื่องมือให้ใช้งานได้มากกว่า ยืดหยุ่นกว่า

Drawing Explorer จะทำให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้น สะดวกมากขึ้น ในการเขียนเส้น เขียน blog สร้าง Group จัดการ Layer Dimension ต่างๆ  

Feature :

 • Linetype
 • UCS Control
 • Blocks
 • Section planes
 • Layer management
 • External references
 • Images
 • and more

รองรับ Third Party Apps จากภายนอก ทำให้งานสะดวกสบายมากขึ้น

The BricsCAD Runtime eXtension (BRX) API รองรับการพัฒนาจากผู้พัฒนาในอุตสาหกรรมเฉพาะทาง แลรองรับการทำงานร่วมกับ BricsCAD. ตอนนี้มีมากกว่า 400 third-party applications ซึ่งจะช่วยให้งานได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้นและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

third-party apps :

 • Plant design
 • GIS
 • Electrical
 • Structural
 • Mechanical
 • HVAC
 • and more 400+

มี Features เฉพาะทางมากมายให้เลือกใช้

Drawing Views จะทำให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้น สะดวกมากขึ้น
มีเครื่องมือค้นหาที่ใช้งานสะดวก เช่น 

Mechanical Tools :

 • 3D parametrize and constrains
 • Copy features
 • Hole feature library
 • Parametric Standard Parts
 • Assembly Joints, Kinematic Analysis and Animation
 • Materials and Mass Properties
 • Bill of Maerials
 • Animated Exploded Views with Trailing Lines

มีเครื่องมือในการช่วยออกแบบ ทำ Modelling รวมถึง Rendering ภาพเสมือนจริง

Choice in your visualization workflow:

 • Twinmotion™
 • Enscape™
 • Lumion™

BricsCAD มีเครื่องมือให้ใช้งานได้มากกว่า ยืดหยุ่นกว่า

BricCAD BIM (Building Information Modeling) รวมทุกฟังก์ชั่น การโช้งานที่เกี่ยวข้องกับ AEC (Architectural, Engineer and Construction) 

Design Tools :

 • Quickdraw
 • Create a BIM from a solid massing model using Quick building
 • Creae Spaces and Zones
 • Bi-directional link with Grasshopper
 • Visualize with Enscape, Lumion, Twinmotion and fully  rendered model
 • Classify, replicate, aitp,ate with A.I. powered workflows
 • User Configurable Quantities
 • Data Extracion
 • and more

BricsCAD V23 : System Requirements

System requirements and recommendations for Intel and AMD-based Microsoft Windows & Linux PCs, and Intel-based Apple Macs:

System requirement for Windows and Linux PCs

Operating System

 • Windows 11 (x64)
 • Windows 10 (x64)
 • Windows 8.1 (x64)
 • Ubuntu V18.04 or higher
 • openSUSE builds, later than April 2018
 • Fedora builds, later than April 2018

CPU

 • Minimum: Processor 2.5 GHz or higher
  (Intel® Core™ i5, AMD Ryzen™ 5)
 • Recommended: Processor 3.0 GHz or higher
  (Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, AMD Ryzen™ 7, AMD Ryzen™ 9)

Memory

 • Minimum: 8 GB
 • Recommended: 16 GB, 32 GB

Disk Space

 • Minimum: 2 GB for BrisCAD Ultimate, installed
 • Recommended: As needed

Display System:

 • Minimum: 1 GB VRAM (1920 x 1080 True Color display and a graphics card)
 • Recommended: 4 GB VRAM (Multiple 3840 x 2160 True Color displays

System requirement for Mac

Operating System

 • Apple macOS Catalina v10.15 or higher

CPU

 • 64-bit Intel CPU
 • Recommended: Intel Core i7 or higher

Memory

 • Minimum: 4 GB
 • Recommended: 8 GB or higher

Disk Space

 • Minimum: 2 GB for BrisCAD Ultimate, installed
 • Recommended: As needed

Display System:

 • Minimum: Apple Mac Displays
 • Recommended: Apple Mac Retina (4K and 5K) Displays